Antrop Academy courses

Get ready to increase your skills and learn how to make your services and work processes customer-driven. Together with our experts, you will practice methods, test tools and gain insights on best practices that ensure your future success and sustainability. All open courses are held in Swedish, but please contact us for custom-made business courses in English.

Tjänstedesign

Kundupplevelsen är helt avgörande för din organisations framgång och lönsamhet. I Antrops kurs i tjänstedesign lär du dig varför och hur du skapar värde för kunden med metoderna inom tjänstedesign.

Nästa kurstillfälle
3-4 juni 2020 (2 dagar)

Läs mer och boka

Designsystem

Ett designsystem förenklar, sparar tid och resurser, och håller ihop din tjänst även när förutsättningarna ändras. Det här är en praktisk kurs där du får grunderna och trygghet för att steg för steg själv kunna sätta upp ett designsystem. .

Nästa kurstillfälle
Kontakta oss så håller vi kursen för er

Läs mer och boka

Att leda workshops för innovation

Innovation är inget som uppstår av en slump, utan något du måste skapa förutsättningar för på ett metodiskt och strukturerat sätt. Lär dig leda workshops som bäddar för nyskapande idéer och når fram till konkreta resultat och beslut.

Nästa kurstillfälle
Kontakta oss så håller vi kursen för er

Läs mer och boka

Att leda designarbete

Lär dig leda ett tvärfunktionellt team från insikt till lösning och förankra ett kunddrivet arbetssätt i din organisation. Du får träna på att leda en iterativ och utforskande arbetsprocess, arbeta med tillitskultur och gruppdynamik, samt sprida och förankra med hjälp av storytelling.

Nästa kurstillfälle
22 april 2020

Läs mer och boka

Ni bjöd oss på en pedagogisk, lugn, saklig och väldigt tydlig utbildningsdag.

Malin Håkansson, Project manager på Strateg Marknadsföring AB

User research

Vill ni jobba mer kundcentrerat är user research en absolut förutsättning för att lyckas. Antrops 2-dagars kurs ger dig metoder och verktyg för att förstå dina kunder på djupet och kunna skapa träffsäkra tjänster och produkter.

Nästa kurstillfälle
Kontakta oss så håller vi kursen för er

Läs mer och boka

Vi håller kursen hos er

Alla våra kurser går att beställa för just ert företag. Kontakta Karin Ahlström för mer information. Kontakta Karin Ahlström för mer information.

Föreläsningar & workshops

Låt oss ge er en proffsig och inspirerande inramning av företagsdagen eller ledningsmötet. Kontakta Susanne B Olsson för mer information.