Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

English news article

We believe that det finns tre saker som gemensamt är viktigt för kreativa problemlösare. Att känna meningsfullhet, ha stor frihet och ständigt utmanas att bli riktigt bra på det hantverk man brinner för. Vi arbetar hårt för att vara en arbetsplats som ger just detta till medarbetarna.

Project: Digital Design
Client: NoWo
We did: Visuell design, illustation, tjänstedesign

Mobilskärm iPhone som visar spartjänst från NoWo

Why should you jobba med UX- och UI-design?

UX och UI är termer som ofta förekommer inom webbutveckling. Men skillnaden mellan begreppen är inte helt självklar och det är vanligt att blanda ihop dem.

Så vad är egentligen skillnaden?

Säg att du besöker en hemsida för första gången för att kolla in en produkt. Väl inne på hemsidan har du svårt att hitta den information du söker. Dessutom känns sidan inte inspirerande – det är mycket text, få bilder och menyn är svår att förstå sig på. Det leder förmodligen till att du lämnar sidan och letar upp informationen på en annan hemsida.
Om du å andra sidan besöker en hemsida som är lättnavigerad, översiktlig och inspirerande är chansen stor att du återkommer och kanske även köper produkten som du är nyfiken på. Det här är ett exempel på en bra användarupplevelse (User Experience) i kombination med ett relevant användargränssnitt (User Interface). Som användare har du hittat informationen på ett enkelt sätt utifrån hemsidans struktur och känsla.

Verdict

  • UX står för user experience och betyder användarupplevelse.
  • Vilka arbetsuppgifter har en UX-designer?
  • Vad en UX-designer gör kan variera mycket.

Vad är User Experience (UX)?

UX står för user experience och betyder användarupplevelse. Det handlar om att genom designarbete förbättra användarnas upplevelse av en tjänst eller en produkt. Det hjälper besökaren känna sig trygg, sedd och lyssnad på genom en tydlig struktur.
Vilka arbetsuppgifter har en UX-designer?
Vad en UX-designer gör kan variera mycket. Ofta arbetar en UX-designer som en del av ett team bestående av bland annat produktägare, utvecklare och UI-designers. Arbetet kan innebära att fokusera på en del av tjänst, att ta fram ett helt ramverk för en tjänst men också att samla insikter från användare.

separator separator